top of page

 Losmandy G11 Gemimi 2 - שדרוג

עקיבה מדויקת , יציבות מכאנית מדהימה וכושר נשיאה מוגדל

משקל

על החצובה הזו, הרכבתי טלסקופ מדגם Takahashi 150 mm במשקל 15kg, וטלסקופ עקיבה (גם הוא מדגם Takahashi 71 mm), וכן טבעות לדפינת הטלסקופ ועגינתו בחצובה – סה"כ משקל כולל על החצובה הנו  25kg.

בעת רכישת הציוד, כבר הוזהרתי ע"י בעל החנות ממנו רכשתי את הטלסקופ, כי הציוד הנו כבד מדי להרכבה על חצובה זו ואכן בפעמים הראשונות, לאחר הירידה לשטח לצלם וניתוח תוצאות ניתן היה להבחין כי מתקבלים כוכבים "אליפטיים" (לא עגולים ויפים כמו שרק מתבקש...), פרטים קטנים בערפיליות שהוחסרו ותמונה לא חדה. התוצאות אף התבטאו גם בגרפים שבתוכנת PHD. חברי לתחביב, המשתמש בחצובה זהה, אך בטלסקופ מסוג Takahashi 130 mm וטלסקופ עקיבה 88mm, הציע כי באמצעות שיפורים וקיצוצים במשקל הציוד, ניתן יהיה להגיע לתוצאות אופטימליות.

 

תוצאות לפני שדרוג

 

בתמונה הבאה ניתן להבחין בעקיבה עם ציוד במשקל 25kg, תחת שמיים צלולים ללא רוח, לפני ביצוע שיפורים וקיזוזי משקל בציוד.

 

gear before
results before
gear after

הציוד מורכב עם השדרוגים על טקאהשי 150 ו130 מ"מ

results after

במטרה לשפר את המצב ובעצם לאפשר שימוש בציוד שחסרונו טמון במשקל, המוביל לירידה בביצועים, נעשה תחילה שינוי בטבעות העגינה של הציוד לחצובה, ע"י כרסום היקפי של הטבעות (Tube Rings) וכן כרסום בבסיס (Dov Tails)  אליו מחוברות הטבעות, בכך הושגה הורדה במשקל.

נוסף לכרסום שבוצע, בוצעה הארכה של מוט האיזון של החצובה וכן הפחתה במשקל המשקולות, בהתאמה, כך שבסוף התהליך התקבלה הגדלה של ערך מומנט הייצוב.

 

תוך כדי ביצוע כלל התהליך המתואר לעיל, נצפו החלקות בציר ה"דקלנציה" ו"העלייה הישירה", מה שהוביל למסקנה כי לא די בביצוע שינויים בטבעות העגינה ובבסיסם ע"י הפחתת משקל, אלא נדרש שינוי גם בחצובה.

השינויים והשיפורים בחצובה כוללים החלפת הקלאצ'ים (מצמדים) המקוריים, בקלאצ'ים קוניים, ב-2 הצירים ה"דקלנציה" ו"העלייה הישירה" וכן והוספת אינקודרים מדוייקים על הצירים.

שיפור החצובה

 

לאחר ביצוע כל השיפורים הללו, ירדנו לשטח לצלם ולבחון את הביצועים. בחינת הביצועים נמשכה במשך מס' חודשים במטרה לבדוק את מהימנות השיפורים ואמינות השיפורים והתוצאות לבסוף לא אכזבו.

בניתוח הנתונים ניתן להבחין בגרף מתוכנת PHD המציג סטייה של 0.25 פיקסלים וזאת לאורך לילה שלם של עקיבה. 

ביצועים על פני כמה חודשים בשטח

 

קליברציה של הצירים

פחות מ0.25 פיקסל שגיאה כמה לילות רצופים

נתונים שכאלה אף התקבלו בתנאי רוח.

הדיוק הגבוה שהתקבל בעקיבה, מאפשר קבלת חשיפה ארוכה מאוד, מצב המאפשר אף לצלם תוך שימוש בפילטר תת אדום 3 ננומטר (H-Alpha), עם יחידת קירור במינוס 15 מעלות ומצלמת DSLR קאנון 6D לאורך זמן ארוך יותר (כל הלילה...).

בסיכומו של דבר, כלל השדרוג שבוצע מאפשר:

  1. שימוש בציוד כבד בחצובה שלאו דווקא בנויה למשקלים כבדים.

  2. העלאת יכולת דיוק העקיבה ע"י הפחתת משקל ובמקביל שדרוג החצובה עצמה, גם במטרה לנטרל חופשים.

  3. יכולת לבצע צילום מדויק המביא לתוצאות בדיוק סטייה של פחות

       מ- 0.25 פיקסלים ואף בתנאי רוח במשך לילה שלם.

להלן דוגמא לאיכות תמונה המתקבלת (דיוק כוכבים) באמצעות המערכת המשודרגת, תוך שימוש בפילטר תת אדום 3 ננומטר.

IC434 - Canon 6d - Tak130 mm - Halpha 3nm Filter - losmandy G11 With upgrade

 

סיכום

bottom of page